Na Hriadkach

Lokalita: Bratislava, Devínska Nová Ves

Typ: verejná stavba

Dátum: 04 / 2010 – štúdia

Autori: D. Šubín

V blízkej budúcnosti bude mať DNV, a vlastne aj Bratislava, prepojenie s rakúskou stranou Moravy. Očakáva sa prílev turistov, a najmä cykloturistov, ktorý bude znamenať značný nápor na parkovacie kapacity v obci. Lokalita Na hriadkach má ideálnu morfológiu, kde je možné „utopiť“ min. 90 miest do čiastočne zapustenej garáže. Na vrchu bude park s ihriskami a lavičkami dostupný miernymi rampami. Dominantným prvkom bude info-box, kde už podľa názvu bude informačné stredisko, reštaurácia s terasou a v podzemnom podlaží požičovňa bicyklov. Objekt PARK-IN-G, ktorý už podľa názvu spĺňa funkciu parku-informácii-garáží, je na strategickom mieste, kde sa stretáva MHD, osobná doprava a v budúcnosti už naplánovaná aj lodná doprava.