Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej

MÚZ-INST DNV

Inštalácia výstavy v Múzeu starej Devínskej

Lokalita: Bratislava, Devínska Nová Ves

Typ: verejná stavba, interiér, výstava

Dátum: 03/2015 – súťaž, 03/2015 – projekt, 06/2015 – realizácia

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Pôvodný autorský návrh rekonštrukcie uvažoval ponechať základnú dispozičnú schému ľudovej architektúry /izba – sieň – komora/ ako jasný odkaz na históriu a pôvodnú priestorovú štruktúru domov. Tento zámer sme už nechceli meniť ďalším výrazným expozičným zásahom /pevné panely a vysoké policové zostavy/. Najmä z toho dôvodu, že daný výstavný priestor je už plošne obmedzený a do budúcnosti sa uvažuje variabilne užívať /zmeny a doplnky expozície resp. rôzne spoločenské podujatia, prednášky atď./. Preto sme zvolili ľahko modifikovateľný výstavný systém z prenosných podstavcov, ktoré zároveň svojím priestorovým radením a usporiadaním náznakovo symbolizujú základné témy zadané kurátorskym scenárom. Od vstupu do expozície môže byť návštevník vedený jednotlivými sekciami v predpísanej trase /naznačenej pri vchode/ alebo môže len tak intuitívne plynúť jednotlivými zostavami – symbolmi výstavy, doplnené zavesenými plagátmi s názvom a príslušným textom k daným témam. Tieto „symboly“ budú ako ikony zobrazené na úvodnom panely, čiže zároveň to bude slúžiť ako orientačný systém v spleti množstva exponátov. Samostatne, v kurátorskom uvažovaní, ale aj v zadefinovanom priestorovom členení, je miestnosť „izba“, ktorá sa vymyká „symbolizujúcim“ zostavám vo voľnom priestore a funguje ako „ostrov“ vo výstavnej inštalácii, kde sa budú nachádzať najmä zachované fragmenty pôvodného vybavenia interiéru domov.

V predpísanom zozname exponátov bolo zadefinovaných cca. 100 výstavných položiek rôznych veľkostí, tvarov a materiálového prevedenia. Keďže výstavný priestor neposkytuje optimálne plošné kapacity na daný rozsah a zároveň bola snaha ponechať pôvodný priestorový koncept /sieň – izba – komora/ zvolil sa výškovo menej rušivý návrh vystavenia exponátov. Namiesto klasických policových sklenených pilierov sú navrhnuté inštalačné podstavce v rôznych tvaroch a rozmerov. Zväčša sú pôdorysne štvorcového tvaru a 1 m vysoké. Exponáty sa tak dostanú do optimálnej výšky pre lepšie preskúmanie. Niektoré vzácnejšie výstavné exponáty sú chránené plexisklovým krytom – vitrínou a príp. môžu byť prisvetlené pilierikovým LED svietidlom. Skladbu výstavných prvkov dopĺňajú nižšie „sokle“ /pre cirkevné sochy a poľnohosp. náradie/ a textilné plagáty s fotografickým vyobrazením danej témy a príslušným názvom, ktoré budú visieť v priestore a tak ľahko viditeľné z každej strany výstavného priestoru.

Súvisiace projekty – Múzeum starej Devínskej

Múzeum DNV - Ocenenie Academia Istropolitana Nova