Múzeum DNV - Ocenenie Academia Istropolitana Nova
Múzeum DNV - Ocenenie Academia Istropolitana Nova
Múzeum DNV - Ateliér BAAR
Múzeum DNV
Múzeum DNV
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej
Expozícia v Múzeu v starej Devínskej

Múzeum starej Devínskej

Lokalita: Bratislava​, Devínska Nová Ves

Typ: verejná stavba, múzeum

Dátum: 2013/08 – štúdia, 2013/09 – projekt, 2013/12 – realizácia,

2015/03-06 – šúdia-projekt a realizácia výstavy

Autori: D. Šubín, M. Jankovíč /vizualizácie/

Ocenenie Academia Istropolitana Nova

Budova Múzea starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi získala v súťaži o najlepšie obnovené objekty tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji ocenenie odbornej poroty za „ adaptáciu tradičnej architektúry na novú funkciu s cieľom prezentácie miestneho kultúrneho dedičstva pre verejnosť“.


Skutočnosť, že mestská časť chce mať „vlastné“ múzeum je významný „marketingový“ ťah komunálnej aktivity, s nemenej dôležitým dopadom na sociálne „ukotvenie“ a lokálpatriotizmus. V tomto duchu sa aj pristupovalo ku koncepčnému návrhu. Zámerom bolo previazať existujúcu „stopu“ bývalého objektu /klasické črty ľudovej architektúry/ s jej novou „reprezentatívnou“ náplňou. Slúžili nám k tomu rôzne pôvodné, aj novonavrhované prvky, vhodne „namixované“ a všetko na bielom pozadí, aby nebol rušený konečný dojem „starého a nového“. Neprehliadnuteľným architektonickým akcentom bude južná fasáda – štít, ktorá by mal upútať okoloidúcich, naznačiť dôležitosť objektu a vtiahnuť ich do „umeleckého dvora“, ktorý bude ešte dotvorený v 2. etape doplnkovým objektom „Stodoly“ /exteriérová expozícia múzea, kultúrne podujatia/ a prírodným amfiteátrom s rozmiestnenými umeleckými exponátmi. Fasáda sa stane sa ľahko zachytitelným orientačným bodom, a zároveň s „naklincovanou“ mapou „starej“ DNV sa sama stane info-tabuľou doby minulej, v náväznosti na súčasnú zástavbu. Cieľom architektonického návrhu bolo minimalizovať zásahy do hmoty pôvodného objektu. Objem, pôdorysný tvar, fasádne priečelia ostanú v pôvodných kontúrach. Otvory, ktoré z prevádzkových dôvodov bolo nutné zatvoriť, budú priznané corténovou linkou, podobne ako aj ďalšie, už v minulosti zamurované, pôvodné otvory. Corténová linka bude ďalej vyvedená linkou na horizontálny povrch spevnenej plochy formou subtílneho žľabu, čím na seba upozorní aj v rovine chodníka, v nádvorí a plynulo prejde do reklamného nápisu „múzeum“, ktorý bude zároveň plniť funkciu stojana na bicykle alebo lavičky. Farebná /cortenová/ linka sa uvažuje „vyviesť“ na všetky ulice pôvodnej obce-dediny /Istrijská, Na kaštieli, Vápencová, Slovinec/, aby bola čitateľná historická stopa ešte zachovanej uličnej kostry a súčasne, aby pomohla doviesť návštevníka opäť do centra /na Istrijskú „promenádu“/, do dejiska histórie DNV, do Múzea „starej“ Devínskej“. Farebný akcent bude dovŕšený východným vstupom – rampou so zábradlím do uceleného „entry“ elementu. Výrazným prvkom bude južná stena – štít, kde nám vznikne výrazná presvetľovacia plocha, ktorá vybúraní čelných OSB dosiek a stropných interiérových prvkov, nám umožní takmer „sakrálne“ presvetlenie interiéru. V štíte ostane „levitovať“ DNV erb, ktorá bude do interiéru vrhať svoj tieň, čo bude nositeľom viacerých významov a pochopení.