LUZ - štúdia interiéru bytu
LUZ - štúdia interiéru bytu
LUZ - štúdia interiéru bytu
LUZ - štúdia interiéru bytu
LUZ - štúdia interiéru bytu

LUZ

Lokalita: Bratislava, Ružinov

Typ: interiér

Dátum: 10/2020 – štúdia, 09 / 2021 – realizácia

Autori: D. Šubín, M. Švecová