Rodinný dom - Ateliér BAAR
Rodinný dom - Ateliér BAAR
Rodinný dom - Ateliér BAAR

LISC

Lokalita: Bratislava, Karlova Ves

Typ: rodinný dom / rekonštrukcia, štúdia

Dátum: 01/2017 – štúdia

Autori: D. Šubín, E. Fabová, Z. Krnáčová /vizual./

Pozemok leží v kľudnej mestskej časti Bratislavy /Karlová Ves – Líščie údolie/ s existujúcou zástavbou rodinných domov a v neďalekom okolí aj s bytovými domami resp. športovo-kultúrnou vybavenosťou celomestského významu /areál Iuventy/. Prístupová ulica nadväzuje na pešiu a rekreačný zónu bez prejazdu vozidiel, takže daná priľahlá komunikácia je minimálne dopravne frekventovaná. Na danej parcele sa už v súčasnosti nachádza 1-podlažný, nepodpivničený rodinný dom, s povalovým priestorom. Vzhľadom na nevyhovujúci technicko-konštrukčný stav exist. objektu a najmä z dôvodu vyšších priestorových a dispozičných potrieb nového majiteľa sa uvažuje s nevyhnutnou rekonštrukciou /nadstavba, prístavba objektu/. Pôvodný obrys domu však ostáva zachovaný. Pribudne nové podkrovie s veľkými obdĺžnikovými vikiermi orientovanými na západnú stranu, ktoré presvetľujú nové obytné priestory /detské izby a spálňu/. Východná strana strechy je doplnená už len strešnými oknami, ktoré privádzajú svetlo pre doplnkové priestory nočnej časti domu /hygiena, šatníky/. Prízemie je smerom do záhrady celopresklené, čo celú hmotu rekonštruovaného domu odľahčuje. V nočných hodinách pri rozsvietení denných priestorov /obývačka, jedáleň, pracovňa/ bude tak strešná hmota efektne levitovať nad zemou. Parter je po celej dĺžke prepojený ext. terasou, kt. prechádza až na rozšírenú 2-garáž, kt. je čiastočne riešená vegetačnou skladbou. Dom má prístup od cesty vyrovnávacím schodiskom, kt. lemujú vysoké trávové trsy, podobne ako uličná línia pevného oplotenia z gabiónovych blokov. Tie zároveň slúžia aj ako oporný múr pre zarovnanú záhradu. Menšie prevýšenie maedzi záhradou a priebežnou terasou môže byť neskôr vyriešené aj skalkovou úpravou. Pred garážou sa nachádza spevnená plocha, kde je možné zaparkovať ďalšie 2 autá. Dom je obalený do dreveného obkladu, kt. prechádza z fasády až do strechy, čím dostáva kompaktný tvar a jednotnú materialitu.