LISC

VIZ-LISC01.jpg
VIZ-LISC03.jpg
VIZ-LISC02.jpg

 

Pozemok leží v kľudnej mestskej časti Bratislavy /Karlová Ves - Líščie údolie/ s existujúcou zástavbou rodinných domov a v neďalekom okolí aj s bytovými domami resp. športovo-kultúrnou vybavenosťou celomestského významu /areál Iuventy/. Prístupová ulica nadväzuje na pešiu a rekreačný zónu bez prejazdu vozidiel, takže daná priľahlá komunikácia je minimálne dopravne frekventovaná. Na danej parcele sa už v súčasnosti nachádza 1-podlažný, nepodpivničený rodinný dom, s povalovým priestorom. Vzhľadom na nevyhovujúci technicko-konštrukčný stav exist. objektu a najmä z dôvodu vyšších priestorových a dispozičných potrieb nového majiteľa sa uvažuje s nevyhnutnou rekonštrukciou /nadstavba, prístavba objektu/. Pôvodný obrys domu však ostáva zachovaný. Pribudne nové podkrovie s veľkými obdĺžnikovými vikiermi orientovanými na západnú stranu, ktoré presvetľujú nové obytné priestory /detské izby a spálňu/. Východná strana strechy je doplnená už len strešnými oknami, ktoré privádzajú svetlo pre doplnkové priestory nočnej časti domu /hygiena, šatníky/. Prízemie je smerom do záhrady celopresklené, čo celú hmotu rekonštruovaného domu odľahčuje. V nočných hodinách pri rozsvietení denných priestorov /obývačka, jedáleň, pracovňa/ bude tak strešná hmota efektne levitovať nad zemou. Parter je po celej dĺžke prepojený ext. terasou, kt. prechádza až na rozšírenú 2-garáž, kt. je čiastočne riešená vegetačnou skladbou. Dom má prístup od cesty vyrovnávacím schodiskom, kt. lemujú vysoké trávové trsy, podobne ako uličná línia pevného oplotenia z gabiónovych blokov. Tie zároveň slúžia aj ako oporný múr pre zarovnanú záhradu. Menšie prevýšenie medzi záhradou a priebežnou terasou môže byť neskôr vyriešené aj skalkovou úpravou. Pred garážou sa nachádza spevnená plocha, kde je možné zaparkovať ďalšie 2 autá. Dom je obalený do dreveného obkladu, kt. prechádza z fasády až do strechy, čím dostáva kompaktný tvar a jednotnú materialitu.

Lokalita:

Bratislava

Karlova Ves

Typ:

rodinný dom

rekonštrukcia

Dátum:

01 / 2017 _ štúdia

Autori:

D. Šubín, E. Fabová,

Z. Krnáčová /vizual./