Rekonštrukcia Rodinný dom - Ateliér BAAR
Rekonštrukcia Rodinný dom - Ateliér BAAR
Rekonštrukcia Rodinný dom - Ateliér BAAR

LIP

Lokalita: Dunajská Lužná

Typ: rodinný dom / rekonštrukcia

Dátum: 05/2016 – štúdia

Autori: D. Šubín, N. Končeková

Pozemok je situovaný v obci Dunajská Lužná, v intraviláne s prevládajúcou funkciou málopodlažnej výstavby s obč. vybavenosťou. V urbánnej zástavbe sa teda okrem rodinných domov vyskytujú aj menšie bytové domy a občianska vybavenosť. Na danej parcele sa už v súčasnosti nachádza 1-podlažný, nepodpivničený rodinný dom, s povalovým priestorom. Vzhľadom na nevyhovujúci technický a konštrukčný stav exist. objektu sa uvažuje s nevyhnutnou rekonštrukciou, najmä poškodených častí a zároveň aj so zateplením obvod. múrov pre zabezpečenie optimálnej tepelnej pohody, kt. vyplývajú z aktuálnych TT-podmienok, ale aj z dispozičných nárokov. Po rekonštrukcii dostane pôvodný dom novú sedlovú strechu so sklonmi v dlhšom smere. Strešný prvok svojím severným predĺžením výrazne zdynamizuje pôvodne jednoduchý objekt, s primárnou funkciou prekrytia novonavrhovanej terasy. Strešný presah bude mať priznanú stĺpovú konštrukciu v náznaku vidieckej architektúry, ktorá bude zároveň spĺňať aj statickú funkciou /zavetrenie/. Fasády exist. podnože si ponechajú pôvodné polohy okenných perforácii okrem severnej fasády, kde budú zväčšené najmä z dôvodu príjemného výhľadu do „vyrastenej“ záhrady. Horná strešná „čapica“, kompletne obalená do titanzinkového obkladu vrátane strešného plášťa, bude už doplnená novými štvorcovými oknami /dvor/ resp. pásovými /sused/ al. veľkými zasklenými stenami s východom na severnú strešnú terasu, opäť s výhľadom do „záhradnej oázy“. Dom má štandardnú dispozičnú schému /prízemie – denná časť: obývacia izba, kuchyňa s príslušenstvom a jedáleň s pracovným kútom napojené na terasu; poschodie – nočná časť: detské izby a spálňa s hygien. zázemím tiež s väzbou na strešnú terasu/. Dom bude mať neutrálnu farebnú kombináciu a štandardné materiálové prevedenie.