Rodinný dom - Ateliér BAAR
Rodinný dom - projekt - Ateliér BAAR

KUL

Lokalita: Marianka

Typ: rodinný dom

Dátum: 06/2013 – štúdia, 12/2013 – projekt

Autori: D. Šubín, M. Jankovič , /SP-RP; vizual./

Dostatočné plošné pomery pozemku umožnili relatívne „slobodné“ pôdorysné tvarovanie objektu, aj jeho voľné osadenie na parcele. Východiskový tvar a hmota domu vyplynuli z istých predstáv investora na výmeru a usporiadanie vnútorných miestností, na ich vzájomný vzťah a ich orientáciu k exteriéru, či k Slnku. Z tohto dôvodu vznikol jednoduchý ortogonálny objekt, s takmer pravidelným štvorcovým prízemným podlažím a horným poschodím /nad južnou polovicou pôdorysu domu/ s miernou sedlovou strechou /22,3°/. Druhá časť pôdorysu horného podlažia ostáva „nezastavaná“, slúžiaca pre plochú, vegetačnú strechu s kvetinovými solitérmi, prekrytá drevenou pergolou v rovnakom spáde ako strechy domu. Celkový objem domu, čo z vonkajšieho pohľadu nie je až tak zrejmé, sa prispôsobuje pôvodnému terénu, klesajúcemu celkom výrazne k západnej hranici /na dĺžke domu 14 m je výškový rozdiel až 1,5 m/. Prejavuje sa to najmä vo vnútornom priestore, kde spoločenská časť domu /obývačka, jedáleň, kuchyňa/ je oproti ostatným „vstupným“ priestorom znížená o 1,05 m, čím pri zachovaní roviny stropu 2. poschodia, sa získa na výške a celkovej pobytovej atmosfére interiéru. Z týchto priestorov je možné priamo vyjsť na západnú terasu, v juhozápadnej časti čiastočne prestrešenej hornou hmotou 2. poschodia resp. ľahkou drevenou pergolou. Obdobným „vykusnutím“ hmoty je riešená odstavná plocha pri SV rohu domu, kde však pergola siaha až po východnú hranicu, s ľahkým dreveným oplotením, s posúvnými segmentami vstupných brán /vstup, vjazd/. Drevené pergoly budú zároveň estetickým doplnkom – „šperkom“ domu. Fasády ako aj celý dom budú jednoducho dizajnované, pomocou pravidelných štvorcových okien, v rôznych veľkostiach, ktoré „napovedajú“, aká funkcia – miestnosť sa za nimi “skrýva“. Zaujímavým doplnkom budú posuvno-otočné /harmonikové/ „okenice“, ktoré budú zabezpečovať tienenie, pri odstavnej ploche umožnia oddelenie a uzamknutie odstavených áut – „provizórna“ vetraná garáž.