POK

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

rodinný dom

rekonštrukcia

Dátum:

05 / 2020 _ štúdia

Autori:

D. Šubín, M. Švec