Kino Devín

 

Pôvodný objekt kina Devín už dlhšiu dobu neslúžil svojmu účelu. Sieť "multiplexových kín" prevalcovali menšie lokálne kinosály. Podobne to bolo aj s tunajším kinom v DNV. Napriek tomu sa miestne zastupitelstvo rozhodlo "oživiť" budovu pre pôvodný účel, s možnosťou viacúčelového využitia pre rôzne spoločenské podujatia /aj z dôvodu rekonštrukcie jediného kultúrneho domu v DNV, Istra centra/. Náš návrh sa snažil splniť stanovené podmienky /sociálne zariadenia hostia, účinkujúci, vstupné priestory/ a doplnil požadované funkcie ešte o ďaľšie prevádzky /bar - film café, prenajímateľné kancelárske priestory, klubovne, knižnica/, ktoré by pomohli objektu k ďaľšej rentabilnosti. Objekt obsahuje viacúčelovú sálu s teleskopickým hľadiskom, ktoré v prípade nutnosti bude zasunuté a priestor môže byť využívaný na spoločenské aktivity /plesy, zábavy, výstavy/. Priestor sály sme na poschodí perforovali a vytvorili nové galériové sedenie s prístupom na novú terasu. Rekonštrukciu charakterizujú dominantné vstupné portály /hlavný z východu od terasy/, vedľajší /zo západu, využívajúci najmä ako únikový východ/ a panoramatické okno z baru na Rakúsko a západ Slnka. Fasáda je lamelová /tepelne upravované drevo resp. iné kompozity/, ktorá "drží" pôvodný tvar starej sokolovne z roku 1923, aj s jej novými vrstvami prístavby z roku 1979 /okná a vstup do bytu správcu/, čím sa podporila pôvodná hmota objektu, ale v súdobom prevedení. Okolie objektu bude upravené zeleňou a spevnenými plochami, aby areál dostal svoju kultúrnu vážnosť nie len na lokálnej úrovni.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

verejná stavba

súťaž

Dátum:

08 / 2010 _ štúdia-súťaž

Autor:

D. Šubín,