Park JAMA

Park Jama
Park Jama
Park landscape
Park Jama
Park Jama
Detske ihrisko
Park Jama vstup
Park Jama
Park Jama

 

V súčasnosti okolie Tehelného poľa sa vyznačuje skôr vnútroblokovou zeleňou, ktorá častokrát nie je verejne prístupná. Ostatné formy zelene majú skôr “živelný“ charakter. Naším zámerom bolo vytvoriť kvalitný verejný priestor - mestský park, ktorý by rozšíril sieť existujúcich parkov v metskej časti a dotvoril existujúce resp. novovznikajúce “športové areály” v lokalite o nové rekreačné a oddychové aktivity.

Koncepcia parku je z časti reminiscenciou na pôvodný cykloštadión. Súčasný stav upravujeme do pôvodnej stopy cyklodráhy. Cyklistický ovál ako znak dynamiky a rýchlosti sa stal pomyselnou hranicou medzi “pohybom a kľudom”, medzi “mestom a prírodou “a medzi “kontaktom a intimitou”. Vychádzame z tradičnej topografie terénu a využívame ho na vytvorenie špecifickej formy parku, v ktorom sa pokúšame dosiahnuť silnú identitu a atraktivitu. Výsledkom je návrh mestského parku “JAMA”.

Požadované funkcie sa rozložili do aktívnych “spotov” s vyhliadkovými mólami orientovanými do parku so vzájomným vizuálnym kontaktom. Samotné móla sú priamym odkazom na pôvodné funkcie bývalého cykloštadiónu. Vznikli tak nerušené spoty s kľudovými výhľadmi orientovanými na zeleň, na park. Cieľom návrhu bolo pracovať s výškovým prevýšením, ktoré bolo povýšené na ústredný motív. Spomínané riešenie nám prináša možnosť čitateľnej segregácie aktívnej a kľudovej zóny.

Verejný priestor je tak rozdelený z hľadiska hierarchie na horný a dolný. Horná úroveň parku je charakteristická ako otvorená, viac spevnená, pravidelná a vzdušná - mestský parter. Prevažujú tu aktivity orientované pre mladých ľudí, rodiny s deťmi a aktívnych športovcov /tenis. kurty, multif. ihrisko, servis. objekt s kaviarňou, požičovňou bicyklov, amfiteátrom a vyhl. vežou/. Spodná úroveň je skôr intimná, divoká, nepravidelná a živelná, typická bohatou vzrastlou zeleňou so zelenými plochami, ktorá plní skôr funkciu kľudového priestoru zameraného na prechádzky, oddych na lavičkách, relax pri jazere či v tráve príp. cvičenie na fittnes a parkour. zostavách. Samotné koncepčné riešenie nám umožňuje prirodzene narábať so zrážkovými vodami, kde z hornej časti budú prirodzene odvádzané do “ JAMY” s okrasným “jazierkom” - retenčnou nádržou. Koncepcia dvojúrovňového parku počíta s bezbariérovým prístupom pre imobilných, ktorý je riešený formou rámp.

Zobraziť viac

Lokalita:

Bratislava

Nové Mesto

Typ:

verejný priestor

krajinná tvorba

exteriér

Dátum:

07 / 2014 _ súťaž

02 / 2015 _ štúdia

06 / 2015 _ EIA-ÚR

12 / 2015 _ SP

04 / 2016 _ TD

10 / 2017 _ realizácia

04 / 2018 _ kolaudácia

Autori:

M.Berežný, K.Boháčová, D.Šubín

E.Lipka /záhrad. arch./