House 45°

House45 | Atelier BAAR
House45 | Atelier BAAR
SLOBODA-EXT02.jpg
SLOBODA-EXT07.jpg
SLOBODA-EXT05.jpg
SLOBODA-EXT06.jpg
SLOBODA-EXT04.jpg
SLOBODA-INT06.jpg
House45 | Atelier BAAR
SLOBODA-INT10.jpg
MS-INT09.jpeg
SLOBODA-INT02.jpg
SLOBODA-INT03.jpg
SLOBODA-INT01.jpg
SLOBODA-INT05.jpg

 

Riešený pozemok sa nachádza v katastrálnom území obce Wolfstahl, v juhozápadnej časti intravilánu, na území s plánovaným urbánnym rozvojom. Parcela má tvar pravidelného obdĺžnika. Dlhší rozmer je orientovaný smerom na juhozápad, k panoramatickým výhľadom na blízky les a klasickú dedinskú zástavbu. Objekt novostavby rodinného domu je navrhnutý s požadovanými odstupovými vzdialenosťami od hraníc pozemku, s potrebnými priestorovými a plošnými kapacitami určenými investorom, s prístupom zo severu. Obrys domu priamo reaguje na takmer ortogonálne hranice pozemku a „okupuje“ najmä jeho hornú, severovýchodnú, uličnú časť. Týmto spôsobom ostáva dôležitý juhozápadný priestor pozemku voľný pre divokorastúcu záhradu, s bio-záhradkou a prírodným okrasným, aj kúpacím jazierkom. Navrhovaný tvar domu z pozície vonkajšieho pozorovateľa pôsobí ako bežný „bungalov“ na štvorcovom pôdoryse, ale jeho tajomstvo sa skrýva v jeho vnútornom členení priestorov, a to najmä jeho jednoduchým a pri tom logickým natočením vnútornej dispozície miestností presne o 45°, pozdĺž základnej S-J orientácie, kde jej severná časť vyúsťuje do ulice a južná do záhrady. Takto vytvarovaný dom zachytáva najväčšie možné slnečné lúče, zároveň umožňuje všetkým miestnostiam mať „vlastný“ výhľad na okolitú JV-J-JZ panorámu, aj separátny východ do exteriéru. „Zafixovaný“ štvorcový podklad domu a nad ním totožná strecha tak vytvára medzi svojimi obrysmi a pootočeným obrysom vonkajších stien trojuholníkové niky – lodžie, privátne pre každú miestnosť samostatne. Vnútornú atmosféru domu ešte dopĺňajú dva výrazné architektonické prvky: otvorené átrium so živým stromom a jednoduchou „parkovou“ úpravou /tráva, štrk podsyp/ a veľký strešný svetlík v detskej kúpeľni, ktoré umožnia prestupu denného svetla do „hĺbky“ interiéru, ale aj netradičných priehľadov a výhľadov na dennú resp. nočnú oblohu.

Lokalita:

Wolfstahl /AT/

Typ:

rodinný dom

súťaž

Dátum:

02 / 2012 _ koncept-súťaž

03 / 2012 _ štúdia

07 / 2012 _ projekt

Autor:

D. Šubín