HLA

HLA-VIZ01.jpg
HLA-VIZ04.jpg
HLA-VIZ02.jpg
HLA-SKICE.jpg

 

Pozemok sa nachádza v lukratívnej časti Bratislavy, kt. neporovnateľnou výhodou oproti iným lokalitám, sú panoramatické výhľady na celé mesto. Na opačnej strane je zase jeho nevýhodou cenové relácie. Preto pôvodní, ale aj noví majitelia nehnuteľnosti zvažujú čo naefektívnejšie zhodnotenie ich pozemkov a existujúcich domov. Širšie územie je charakterizované prevažne individuálnou výstavbou rodinných domov s vyšším štandardom, ale aj viacgeneračných resp. viacbytových mestských víl. Na danom pozemku sa nachádza staršia vila s niekoľkými menej šťastnými prístavbami a nadstavbami, kt. mali mať rôzny účel /garáž, sklad, ambulancia, samostaný podkrovný byt atď./. Ich odstránením resp. ich "zhltnutím" do novej terasovej formy sme trochu "vyčistili" rozhádzaný objem pôvodného domu a zároveň zabezpečili klientom požadované plošné parametre. Každá z byt. jednotiek /3-4-i. byty/ má rozdielnu dispozičnú schému, avšak s veľkou terasou/ami, kt. vyťažia z danej výhody čo najviac. Súčasťou objektu budú aj spoločné priestory /technické, komunitné/.  Zástavbu rozsiahlej parcely dopĺňa nový objekt rodinného dom, umiestnený v nižšej polohe pozemku, aby umožňoval rovnako nerušené výhľady do okolia. Má samostatnú garáž s vegetačnou strechou, kt. vytvára chýbajúce predpolie pred horným exist. domom. Nový objekt pozostáva z dvoch byt. jednotiek. Pôsobí kompaktnejšie ako horný dom, avšak navzájom sa snažia "komunikovať" podobným dizajnom /rozhodená perforácia bočných fasád, veľké presklenia a terasy k výhľadom/ a materialitou /keramický obklad/, ktorou nadväzujú na medzivojnovú architektúru v tomto prostredí.

Lokalita:

Bratislava

Koliba

Typ:

rodinné domy

rekonštrukcia

Dátum:

08 / 2016 _ štúdia

Autori:

D. Šubín, A. Olekšák, Z. Krnáčová