Návrh výrobnej haly
Výrobná hala
BVS
Návrh administratívnych priestorov

H2O

Lokalita: Bratislava, Petržalka

Typ: výrobná hala, administratíva

Dátum: 07/2020 – investičný zámer, 07/2021 – štúdia, 09/2021 – DÚR, 02/2022 – PSP

Autori: D. Šubín, M. Švec