Administratívna budova, showroom, kancelárie
Administratívna budova, showroom, kancelárie
Administratívna budova, showroom, kancelárie
Administratívna budova, showroom, kancelárie
Administratívna budova, showroom, kancelárie
Administratívna budova, showroom, kancelárie
Administratívna budova, showroom, kancelárie

GAM

Lokalita: Bratislava, Devínska Nová Ves

Typ: verejná stavba, administratíva, skladové priestory

Dátum: 01/2019 – štúdia

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Navrhovanou stavbou je administratívna budova predajcu gastro zariadenia so showroomom, kanceláriami a skladovou halou s opravárenskou dielňou. Umiestňuje sa sa na pozemok s existujúcou skladovou halou investora. Urbanistické riešenie je dané schváleným územným rozhodnutím, s dvojicou pôdorysne a objemovo rovnakých halových objektov umiestnených zrkadlovo s dostatočnými odstupmi od hraníc pozemku.

Architektonická koncepcia návrhu bola teda od prvého kroku tvorčieho procesu odvíjaná od týchto stanovených primárnych požiadaviek /osadenie, max. zastavateľná plocha a výška stavby/. Zastavaná plocha je využitá v max. miere, s pôdorysom v tvare obdĺžnika 20×54,8 m /zastavaná plocha 1096 m2/. Navrhovaný objekt má tvar kvádra s 2 kompaktnými nadzemnými podlažiami /1 zvýšeným v časti skladovej haly/ a ustúpeným 3. nadzemným podlažím tretinovej plochy. Tretie podlažie má tvar „+“ , ktorý zaručuje ideálny prístup svetla pri flexibilnom využití pôdorysu.

Fasády majú horizontálne členenie profilovanými pásmi, ktoré nad vstupmi a strešnými terasami konzolovo vybiehajú a tvoria prekrytie s možnou výplňou drev. lamelami a polykarb. platňami. Medzi týmito pásmi sa striedajú presklenia a vertikálne kladené hladké sendvičové panely. V prednej /prvý kontakt so zákazníkmi – hl. vstup a parkovisko/ časti je navrhnuté veľkoplošné presklenie dvojpodlažného priestoru showroomu. Konzoly a ustúpenie podlažia vytvárajú vizuálne zaujímavé gradovanie, ktoré podčiarkne „reprezentatívnosť “ stavby v rámci areálu.

Farebnosť a materiálové stvárnenie sa prispôsobuje existujúcej stavbe skladovej haly, neutrálnym základom sú biele sendvičové fasádne panely /horizontálne profilovanie, horiz. kladenie/, doplnené hladkými panelmi /vertik. kladenie/ vo farbách firemnej farebnosti vo viacerých odtieňoch modrej, zelenej a šedej. Navrhovaná stavba počíta s požiadavkami investora na funkčné využitie priestorov ako skladovú halu a administratívnu a obchodnú časť. Tretie podlažie je možné variabilne využiť ako prenajímateľné kancelárie alebo ubytovanie – apartmány.