ENC

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

rekreačná chata

Dátum:

08 / 2020 _ štúdia

Autori:

D. Šubín, M. Švecová