Klient prišiel ku nám so svojím investičným zámerom gastronomického objektu so zameraním najmä na "fastfood", a to nie len čo do spôsobu prípravy jedla, ale aj do typu výstavby resp. k tomu prísluchajúcemu konštrukčnému a materiálovému riešeniu - "fastbuillt". Preto už od návrhu sa počítalo s modulárnou výstavbou, ktorá sa v prípade potreby rýchlo zloží resp. rozloží, ak príde možnosť sa premiestniť na výhodnejší, lukratívnejší pozemok. Reštaurácia je navrhnutá v jednoduchom funkčnom dizajne, s neutrálnou farebnosťou, ktorá vytvorí vhodný podklad pre akúkoľvek farebnosť a grafiku korporátnej identity novej prevádzky. Nepriehľadné časti fasády budú riešené prevetrávaným obkladom v šedej farbe. Akcentom na monochromatickej fasáde budú v horizontálnom smere skladacie okenice z perforovaného plechu v metalickej farbe. Okenica zložená nad hl. vstupné dvere bude zároveň tvoriť ochrannú striešku pred dažďom. Materiálovú bázu bude dopĺňať drevená palubová podlaha terasy, drevené kvetináče a použitie drevených prvkov v interiéri, ktoré dopomôžu zmäkčiť "chladnejšie" pôsobiace materiály na fasáde. Dispozičné usporiadanie objektu je ľahko identifikovateľné už z vonkajšieho pohľadu vďaka priehľadom priamo do interiéru, vyplývajúce z modulárneho delenia stavby. V objekte občianskej vybavenosti sú navrhované funkcie - reštaurácia na prízemí a baru - kaviarne na pochôdznej streche.
Klient prišiel ku nám so svojím investičným zámerom gastronomického objektu so zameraním najmä na "fastfood", a to nie len čo do spôsobu prípravy jedla, ale aj do typu výstavby resp. k tomu prísluchajúcemu konštrukčnému a materiálovému riešeniu - "fastbuillt". Preto už od návrhu sa počítalo s modulárnou výstavbou, ktorá sa v prípade potreby rýchlo zloží resp. rozloží, ak príde možnosť sa premiestniť na výhodnejší, lukratívnejší pozemok. Reštaurácia je navrhnutá v jednoduchom funkčnom dizajne, s neutrálnou farebnosťou, ktorá vytvorí vhodný podklad pre akúkoľvek farebnosť a grafiku korporátnej identity novej prevádzky. Nepriehľadné časti fasády budú riešené prevetrávaným obkladom v šedej farbe. Akcentom na monochromatickej fasáde budú v horizontálnom smere skladacie okenice z perforovaného plechu v metalickej farbe. Okenica zložená nad hl. vstupné dvere bude zároveň tvoriť ochrannú striešku pred dažďom. Materiálovú bázu bude dopĺňať drevená palubová podlaha terasy, drevené kvetináče a použitie drevených prvkov v interiéri, ktoré dopomôžu zmäkčiť "chladnejšie" pôsobiace materiály na fasáde. Dispozičné usporiadanie objektu je ľahko identifikovateľné už z vonkajšieho pohľadu vďaka priehľadom priamo do interiéru, vyplývajúce z modulárneho delenia stavby. V objekte občianskej vybavenosti sú navrhované funkcie - reštaurácia na prízemí a baru - kaviarne na pochôdznej streche.
Klient prišiel ku nám so svojím investičným zámerom gastronomického objektu so zameraním najmä na "fastfood", a to nie len čo do spôsobu prípravy jedla, ale aj do typu výstavby resp. k tomu prísluchajúcemu konštrukčnému a materiálovému riešeniu - "fastbuillt". Preto už od návrhu sa počítalo s modulárnou výstavbou, ktorá sa v prípade potreby rýchlo zloží resp. rozloží, ak príde možnosť sa premiestniť na výhodnejší, lukratívnejší pozemok. Reštaurácia je navrhnutá v jednoduchom funkčnom dizajne, s neutrálnou farebnosťou, ktorá vytvorí vhodný podklad pre akúkoľvek farebnosť a grafiku korporátnej identity novej prevádzky. Nepriehľadné časti fasády budú riešené prevetrávaným obkladom v šedej farbe. Akcentom na monochromatickej fasáde budú v horizontálnom smere skladacie okenice z perforovaného plechu v metalickej farbe. Okenica zložená nad hl. vstupné dvere bude zároveň tvoriť ochrannú striešku pred dažďom. Materiálovú bázu bude dopĺňať drevená palubová podlaha terasy, drevené kvetináče a použitie drevených prvkov v interiéri, ktoré dopomôžu zmäkčiť "chladnejšie" pôsobiace materiály na fasáde. Dispozičné usporiadanie objektu je ľahko identifikovateľné už z vonkajšieho pohľadu vďaka priehľadom priamo do interiéru, vyplývajúce z modulárneho delenia stavby. V objekte občianskej vybavenosti sú navrhované funkcie - reštaurácia na prízemí a baru - kaviarne na pochôdznej streche.
Klient prišiel ku nám so svojím investičným zámerom gastronomického objektu so zameraním najmä na "fastfood", a to nie len čo do spôsobu prípravy jedla, ale aj do typu výstavby resp. k tomu prísluchajúcemu konštrukčnému a materiálovému riešeniu - "fastbuillt". Preto už od návrhu sa počítalo s modulárnou výstavbou, ktorá sa v prípade potreby rýchlo zloží resp. rozloží, ak príde možnosť sa premiestniť na výhodnejší, lukratívnejší pozemok. Reštaurácia je navrhnutá v jednoduchom funkčnom dizajne, s neutrálnou farebnosťou, ktorá vytvorí vhodný podklad pre akúkoľvek farebnosť a grafiku korporátnej identity novej prevádzky. Nepriehľadné časti fasády budú riešené prevetrávaným obkladom v šedej farbe. Akcentom na monochromatickej fasáde budú v horizontálnom smere skladacie okenice z perforovaného plechu v metalickej farbe. Okenica zložená nad hl. vstupné dvere bude zároveň tvoriť ochrannú striešku pred dažďom. Materiálovú bázu bude dopĺňať drevená palubová podlaha terasy, drevené kvetináče a použitie drevených prvkov v interiéri, ktoré dopomôžu zmäkčiť "chladnejšie" pôsobiace materiály na fasáde. Dispozičné usporiadanie objektu je ľahko identifikovateľné už z vonkajšieho pohľadu vďaka priehľadom priamo do interiéru, vyplývajúce z modulárneho delenia stavby. V objekte občianskej vybavenosti sú navrhované funkcie - reštaurácia na prízemí a baru - kaviarne na pochôdznej streche.
Klient prišiel ku nám so svojím investičným zámerom gastronomického objektu so zameraním najmä na "fastfood", a to nie len čo do spôsobu prípravy jedla, ale aj do typu výstavby resp. k tomu prísluchajúcemu konštrukčnému a materiálovému riešeniu - "fastbuillt". Preto už od návrhu sa počítalo s modulárnou výstavbou, ktorá sa v prípade potreby rýchlo zloží resp. rozloží, ak príde možnosť sa premiestniť na výhodnejší, lukratívnejší pozemok. Reštaurácia je navrhnutá v jednoduchom funkčnom dizajne, s neutrálnou farebnosťou, ktorá vytvorí vhodný podklad pre akúkoľvek farebnosť a grafiku korporátnej identity novej prevádzky. Nepriehľadné časti fasády budú riešené prevetrávaným obkladom v šedej farbe. Akcentom na monochromatickej fasáde budú v horizontálnom smere skladacie okenice z perforovaného plechu v metalickej farbe. Okenica zložená nad hl. vstupné dvere bude zároveň tvoriť ochrannú striešku pred dažďom. Materiálovú bázu bude dopĺňať drevená palubová podlaha terasy, drevené kvetináče a použitie drevených prvkov v interiéri, ktoré dopomôžu zmäkčiť "chladnejšie" pôsobiace materiály na fasáde. Dispozičné usporiadanie objektu je ľahko identifikovateľné už z vonkajšieho pohľadu vďaka priehľadom priamo do interiéru, vyplývajúce z modulárneho delenia stavby. V objekte občianskej vybavenosti sú navrhované funkcie - reštaurácia na prízemí a baru - kaviarne na pochôdznej streche.

DELI YARD

Lokalita: Bratislava, Petržalka

Typ: verejná stavba

Dátum: 08/2017 – štúdia, 10/2018 – projekt

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Klient prišiel ku nám so svojím investičným zámerom gastronomického objektu so zameraním najmä na „fastfood“, a to nie len čo do spôsobu prípravy jedla, ale aj do typu výstavby resp. k tomu prísluchajúcemu konštrukčnému a materiálovému riešeniu – „fastbuillt“. Preto už od návrhu sa počítalo s modulárnou výstavbou, ktorá sa v prípade potreby rýchlo zloží resp. rozloží, ak príde možnosť sa premiestniť na výhodnejší, lukratívnejší pozemok.

Reštaurácia je navrhnutá v jednoduchom funkčnom dizajne, s neutrálnou farebnosťou, ktorá vytvorí vhodný podklad pre akúkoľvek farebnosť a grafiku korporátnej identity novej prevádzky. Nepriehľadné časti fasády budú riešené prevetrávaným obkladom v šedej farbe. Akcentom na monochromatickej fasáde budú v horizontálnom smere skladacie okenice z perforovaného plechu v metalickej farbe. Okenica zložená nad hl. vstupné dvere bude zároveň tvoriť ochrannú striešku pred dažďom. Materiálovú bázu bude dopĺňať drevená palubová podlaha terasy, drevené kvetináče a použitie drevených prvkov v interiéri, ktoré dopomôžu zmäkčiť „chladnejšie“ pôsobiace materiály na fasáde. Dispozičné usporiadanie objektu je ľahko identifikovateľné už z vonkajšieho pohľadu vďaka priehľadom priamo do interiéru, vyplývajúce z modulárneho delenia stavby. V objekte občianskej vybavenosti sú navrhované funkcie – reštaurácia na prízemí a baru – kaviarne na pochôdznej streche.