H2O

Lokalita:

Bratislava

Petržalka

Typ:

výrobná hala

administratíva

Dátum:

07 / 2020 _ investičný zámer

Autori:

D. Šubín, M. Švec