BEN

Lokalita: Bratislava – Devín

Typ: rodinný dom

Druh: prestavba

Dátum: 2023/12 – AS, 2024/04 – DSP

Autori: D. Šubín, A. Horáková