Športový komplex, vizualizácia 2 - Ateliér BAAR
športový komples, vizualizácia 3 - Ateliér BAAR
Športový komplex- schéma, Ateliér BAAR

s-AND-s

Lokalita: Bratislava, Devínska Nová Ves

Typ: verejná stavba

Dátum: 05/2017 – štúdia

Autori: D. Šubín, E. Fabová

Dostali sme za úlohu navrhnúť športový komplex zameraný najmä pre beach-športy /beach volejbal, futbal, tenis atď./, z časti umiestnené „pod strechou“ /4 ihriská/ samozrejme aj s možnosťou plošnej expanzie do exteriéru /ďaľších 8 ihrísk/. Súčasťou športového vybavenia okrem nutných sociálnych zariadení /šatne, umývarne/ boli požadované aj wellnes priestory /výrivky, sauna/ a fittnes zóna. Doplnkovú funkciu, s prístupom aj pre širšiu verejnosť, má tvoriť bar – reštaurácia prepojenú na väčšiu ext. terasovú plochu s možnosťou využitia pre rôzne spol. podujatia a najmä ext. bazén resp. bio-jazierko, kt. v danej lokalite urgentne chýba. Vhodným a odporúčaným podporným programom má byť menšia kancelárska vybavenosť /administratíva pre areál a menšia kongresová miestnosť pre príležitostné usporiadanie konferencii a spol. podujatí/. Posledné podlažie by mali tvoriť ubytovacie jednotky /9 izieb, 2 apartmány/ s výhľadom do okolia. Doplnkové funkcie sa sústredili do menšej hmoty, oddelenej zelenou pobytovou strechou od hlavného halového priestoru. Ten ma priamy vizuálany kontakt na vonkajšie šport. plochy cez presklený parter na priebežnú „letnú“ teras, kt. slúži aj ako filter /piesok, prevádzkový pohyb atď./. Objekt je materiálovo zjednotený do jednej kompaktnej fasádnej metalickej štruktúry imitujúcej piesočné duny s rôzneveľkými perforáciami popred hlavné presklené otvory, kt. zabezpečujú priehľad, ale zároveň aj tienenie /wellness, kancelárie/. Areál dopĺňa bežecká dráha a work-outové ihrisko, kt, dávajú areálu univerzálnejšie využitie. V spojení s vodnou plochou a oddychovou pobytovou plochou /upravený trávnik a drevená promenáda s prezliekarňami a beach-barom/ vytvára nový areál komplexné športovo-realaxačné podmienky nie len pre dané špecializované športy na piesku. K nadregionálnej spádovosti budúcich záujemcov o tieto šport. aktivity môže dopomôcť aj apartmánové ubytovanie v 10 prízemných bungalovoch s vlastnými terasami a zaujímavými medzipriestormi – „zelenými zákutiami“. S takouto obsahovou štruktúrou má daný areál ambíciu splniť nie len lokálne poddimenzované športovo-relaxačné potreby, ale upozorniť na seba aj v širšom CZ-AT-okolí.