ARROW

 

Okolité podmienky /poloha susedného domu z južnej strany/, požadované priestorové kapacity, či dodržanie limitných odstupov od hranice pozemku sa prejavili na celkovej priestorovej hmote objektu. Jeho dizajn je prispôsobený klasickému dedinskému tvarosloviu /sedlová strecha/ s orientáciou štítovej fasády do ulice /ako susedné objekty rodinných domov/, avšak s použitím súdobých architektonických prvkov a materiálov. Novostavba podobne ako okolitá zástavba je 2-podlažná s prekonzolovaním strechy na obidve strany z dôvodu prestrešenia odstavných plôch a vstupu do objektu. Tak vznikla jednoduchá reminiscencia na pôvodnú ľudovú architektúru, ktorá využívala z podobných dôvodov „gánok“. V tomto prípade môže byť severné vysunutie /po súhlase susedného majiteľa/ využívané aj ako terasa na sušenie prádla /východ z práčovne/ resp. ako stolovanie /pre možno budúce umiestnenie kuchyne s jedálňou na 2.np/. Z východnej strany objektu je tiež riešené vykonzolovanie 2.np, ktoré by sčasti riešilo prestrešenie dolnej terasy, ale najmä by malo zabezpečiť dostatočný komfort pre budúcu obytnú miestnosť na poschodí. Fasády rodinného domu sú riešené, rovnako ako samotná hmota objektu s „transformovaným“ odkazom na minulosť, dreveným laťovaním aj s možnosťou zatienenia alebo úplného uzatvorenia /z dôvodu zabezpečenia objektu pri dlhšej neprítomnosti/ okenných otvorov posuvnými lamelovými žalúziami. Týmto spôsobom získame kompaktný tvar a hmotu, ktorá síce pôsobí moderne, ale jej základné črty vychádzajú z pôvodného ľudového tvaroslovia. Samozrejme, za dodržania všetkých potrebných požiadaviek klienta /minimálna zastavaná plocha - ušetrenie záhrady, prestrešené parkovanie, výhľady do záhrady a na kostolnú vežu/.

Lokalita:

Vysoká pri Morave

Typ:

rodinný dom

Dátum:

11 / 2010 _ štúdia

12 / 2010 _ projekt

Autor:

D. Šubín

© 2019 by BAAR

ARCHITEKT  BRATISLAVA